เลือกหน้า

ก้าวไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้

nms ยกระดับความน่าสนใจของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น

ด้วยการดึงดูดทรัพยากรที่หลากหลายจากทั่วโลก

พัฒนาคน พัฒนางาน คืองานบริการของเรา

MISSION

ก้าวไปพร้อมกันสู่อนาคตที่คาดหวังไว้!

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท และด้วยเหตุนี้ เราเชื่อว่าการเติบโตของพนักงานทุกคนจะขับเคลื่อนให้ องค์กรก้าวไปข้างหน้า เราจึงยกระดับความน่าสนใจของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก ประเมินบุคคลเหล่านั้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และปลูกฝังแนวคิดความเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิด “โมโนซูคูริ” ที่ดี

nms คืออะไร?

บริษัทของเราให้บริการทางด้านการสรรหาและพัฒนาบุคคลกร สนับสนุนความคิดเชิงบวก มีอิสระทางความคิดและมีพลัง

 

nms (Thailand)

เราคำนึงถึงเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ

ที่พนักงานควรได้รับ เพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

พนักงานของเรามีความขยันและมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพจากการได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งงาน

ซึ่งมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงาน

เราช่วยให้พนักงานของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคง มีความสุข  ความมั่นใจ ความภูมิใจ สุขพลานามัยที่แข็งแรง และความเป็นอยู่ที่ดี

nms Staff

nms Operator

nms (Thailand)
มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ปุ่มสมัคร

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

พัฒนาไปด้วยกัน
ก้าวไปด้วยกัน

เติบโตไปด้วยกัน

 

MESSEAGE

“บริษัทของเรา” สนับสนุนความคิดเชิงบวก มีอิสระทางความคิดและมีพลัง เราเคารพในความหลากหลาย nms เป็นสถานที่ที่เราทุกคนต่างร่วมทุกข์ร่วมสุข และสร้างผลงานที่มีคุณค่าอันช่วยเติมเต็มพลังความกระตือรือร้นของพวกเราทุกคน

 

nms (Thailand)

Link

nms (Thailand)
More detail

nms (Thailand)

LINK

nms (Thailand)
Grow with us

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
เราจะติดต่อคุณกลับในภายหลัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 038-190450-2