เสียงจากเรา/Voice

Kanokporn Meksan (Bird)

Kanokporn Meksan (Bird)

Director

 

Piriyapat Dejwan (May)

Piriyapat Dejwan (May)

Assistant Manager

 

Tidarat Kommapat (Bee)

Tidarat Kommapat (Bee)

Assistant Manager

 

Ratchatida Wongsa (Mam)

Ratchatida Wongsa (Mam)

Sales Assistant Manager

 

nms New Year Party

IMG_0894
IMG_0897
IMG_1510
IMG_1060
IMG_1046
IMG_0911
IMG_0852
IMG_0902
IMG_1108